Ársreikningar fyrirtækja

Ársreikningar

Ársreikningurinn er upplýsingaskjal sem gefur vísbendingar um gengi rekstursins þíns frá ári til árs. Í ársreikningnum er að finna lykiltölur í rekstrinum og sýnd er þróun þeirra milli ára, svo þú hefur yfirsýn, gengur betur eða verr í ár?

Í ársreikningnum er að finna upplýsingar um hlutverk og skyldur uppgjörsaðila. Uppgjörsaðili getur verið löggiltur endurskoðandi, skoðunarmaður eða annar aðili sem sér um að útbúa ársreikningsskjalið. Ársreikningurinn inniheldur einnig rekstrarreikning (tekjur og gjöld), efnahagsreikning (eignir og skuldir), sjóðstreymi, skýringar og sundurliðanir.

Öll félög sem skráð eru í Kauphöll Íslands er skylt að skila endurskoðuðum ársreikningi frá löggiltum endurskoðanda.

Endurskoðun ársreiknings

Öll félög sem skráð eru í Kauphöll Íslands eru skylt að skila endurskoðuðum ársreikningi frá löggiltum endurskoðanda.
Skilyrði fyrir endurskoðun ársreikninga hjá löggiltum endurskoðanda eru þrjú og þurfa lögaðilar að uppfylla tvö þeirra.

Þetta eru:

  • Ársvelta fari yfir 480 milljónir á árinu
  • Eignir séu umfram 50 milljónir
  • Reksturinn feli í sér 50 ársverk

Það eru einungis stærstu félögin á Íslandi sem uppfylla þessi skilyrði. Aðrir lögaðilar eru ekki endurskoðunarskyldir og er því heimilt að gera sjálfir sín skattskil og skila ársreikningi. Algengast er að fá fagaðila eins og Fastland til þess að halda utan um alla þessa þræði.

Ársreikningur

Þarft þú að skila ársreikningi til skattsins? Einkahlutafélög (ehf), hlutafélög (hf), samlagsfélög (slf), sameignarfélög og sjálfseignarstofnanir í atvinnurekstri þurfa skv. lögum um ársreikninga 3/2006 að skila ársreikningum til Ársreikningaskrár hjá Skattinum.

Engar áhyggjur, ef þú ert með bókhaldið hjá okkur, þá vinnum við ársreikninginn fyrir þig og tryggjum að ársreikningnum sé skilað til birtingar á réttu formi, á tilskyldum tíma.

Ársreikningar fyrir þig?

Hringdu í síma 511-7005 sendu okkur línu á fastland@fastland.is eða smelltu á hnappinn til að hafa samband.